Điều khoản sử dụng chung

Chấp thuận các Điều khoản Sử dụng

Khi sử dụng website fanbong.com, quý khách đã mặc định đồng ý với các điều khoản và điều kiện được chúng tôi đề ra. Để biết được các sửa đổi mới nhất, quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại Điều kiện sử dụng. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi. Như vậy đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

Mô tả dịch vụ

Fanbong.com là 1 website cung cấp cho người dùng khả năng truy cập đến các tài nguyên trên fanbong; sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp bao gồm các thông tin thể hiện trên trang web dưới dạng văn bản; hình ảnh; âm thanh; cơ sở dữ liệu; các thông báo hoặc các dịch vụ khác.

Dịch vụ và trách nhiệm của fanbong

Dịch vụ của fanbong là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và có tích hợp với mạng xã hội. Người dùng đồng ý rằng fanbong có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Chúng tôi cũng có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn comment trên website để đảm bảo thông tin được đăng tải phù hợp với Quy chế của website.

Điều khoản sử dụng và trách nhiệm của người dùng

Người dùng đồng ý không sử dụng dịch vụ vào mục đích phi phạm, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng dịch vụ của người khác.

Người dùng không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc làm hư hại dịch vụ sử dụng website của fanbong. Bên cạnh đó, người dùng tuyệt đối không được phát tán các nội dung chứa virus; các chương trình phá hoại hoặc các tập tin, phần mềm gây hại đến website của chúng tôi.

Các liên kết đến website khác

Để thuận tiện cho trải nghiệm của người dùng, fanbong có thể cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của fanbong vì thế; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin; dịch vụ và nội dung của những website này. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các website này.

Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập fanbong.com. Tuy nhiên nếu muốn bình luận hay đưa thông tin lên website; bạn phải đủ ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng website của chúng tôi.

Những điều cấm

  • Lợi dụng Internet nhằm mục đích.
  • Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, kích động bạo lực. Có các hành vi dâm ô, đồi trụy, tệ nạn, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác được pháp luật quy định
  • Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức; danh dự, nhân phẩm của người khác.
  • Lợi dụng Internet để quảng cáo; tuyên truyền mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm của nhà nước.
  • Truyền bá các nội dung vi phạm quy định của pháp luật.
  • Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ; giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật.
  • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị quản lý; cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
  • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính gây hại để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật (Điều 71 Luật Công nghệ thông tin)

Hình thức xử lý vi phạm

Nếu phát hiện vi phạm của người dùng, fanbong sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu người dùng tiếp tục vi phạm; bạn sẽ nhận thư cảnh báo thứ 2 và tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Các vi phạm này bao gồm: vi phạm đăng thông tin trong nội dung bài viết, lời bình; spam nội dung quảng cáo; xúc phạm thành viên khác.

Tùy theo tính chất và mức độ mà chúng tôi sẽ xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Fanbong sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.